Aktualności

Mamy zaszczyt zaprosić na kolejne wydarzenie muzyczne w ramach jubileuszu 50-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego - koncert p.t. "Melodie Mandylionu". Podczas koncertu należącego do cyklu "Sztuk Puk - otwórz się na sztukę" zaprezentujemy najpiękniejsze naszym zdaniem, utwory muzyki cerkiewnej. Znów sięgniemy po audiodeskrypcję, która przybliży osobom niewidomym opiewane dzieło sztuki. Należy dodać, że wybór tematyki nie jest przypadkowy. Muzyka obrządku wschodniego zajmuje bowiem wyjątkowe miejsce w 50-letniej historii naszego chóru, a to dzięki długoletniemu dyrygentowi chóru - Januszowi Dąbrowskiemu, który wprowadził ten typ utworów do repertuaru WChMu i przez lata doskonalił umiejętności zespołu w ich wykonywaniu. W roku 2004 chór wydał płytę "Gospodi Pomiłuj" zawierającą również utwory, które będą prezentowane podczas najbliższego koncertu.

Koncert odbędzie się 7 grudnia 2014 o godzinie 18.00 w Katedrze Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie (Al. Solidarności 52).

Wystąpią:

Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak

Audiodeskrypcja - Katarzyna Kucharska-Hornung

 

Dlaczego "Melodie Mandylionu"?

Jeśli chcielibyśmy wybrać najbardziej znaczące dzieła sztuki w historii chrześcijaństwa, bez wątpienia w grupie tej znalazłyby się wizerunki nie ręką ludzką uczynione. Wśród nich ważne miejsce zająłby obecny od wieków w sztuce Kościoła Wschodniego Mandylion. Legenda związana z jego powstaniem sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wszystkie jej warianty łączy jeden element: potęga wizerunku stworzonego w cudownych okolicznościach. Na przestrzeni stuleci pojawiło się mnóstwo kopii tego jedynego, najważniejszego i pierwszego dzieła, co sprawiło, że stało się ono jednym z najbardziej rozpowszechnionych tematów we wschodniej sztuce.

Warszawski Chór Międzyuczelniany, urzeczony zarówno siłą oddziaływania tej legendy, jak również będąc pod wrażeniem tego konkretnego, warszawskiego przykładu realizacji omawianego tematu ikonograficznego, pragnie podjąć muzyczną opowieść osnutą wokół Mandylionu. Na co dzień niewidoczny dla oczu wiernych, podczas koncertu zostanie wymalowany na nowo za pomocą słów i muzyki. Będzie to opowieść, w której wschodnia geneza śpiewanych melodii połączy się z obrazem w nierozerwalną, spójną całość. Delikatność niektórych zwrotów muzycznych, gdy rozbrzmiewać będą jedynie żeńskie głosy, skontrastowana zostanie z potęgą brzmienia tutti. Wymowność tych fragmentów, w których wszystkie głosy jednoczą się w cichym błaganiu: Otcze nasz, iże jesi na niebiesiech…, tym będzie większa, że artyści śpiewać będą w intencji zjednoczenia Kościołów Wschodu i Zachodu.

Zestawiając ze sobą te dwa elementy: muzykę i obraz, pragniemy wspólnie, raz jeszcze zastanowić się nad pytaniem fundamentalnym: jak wielbić Boga w sztuce?

Koncert współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

Sponsorzy:

poniedziałek, 27 października 2014 11:13

Aby Ojczyzna wielką nam była

Napisała

"Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych."
Julian Ursyn Niemcewicz

Inspiracją koncertu "Aby Ojczyzna wielką nam była", który odbył się 11 listopada 2014 roku w kościele Bł. Władysława z Gielniowa o godzinie 16.30, była postać patrona Dzielnicy Ursynów oraz teksty jego autorstwa. W koncercie przypomniane zostały słowa troski o losy ojczyzny w działaniu politycznym i mowach sejmowych Juliana Ursyna Niemcewicza, współtwórcy Konstytucji Trzeciego Maja, inspirujące patriotyczną postawę walki kolejnych pokoleń, aż do uzyskania niepodległości. Narracja muzyczna (chór i organy) przepleciona słowną ukazała w hymnach i pieśniach patriotycznych, mowach sejmowych, odezwach i rozkazach wybitnych postaci polskiej historii, drogę poszukiwań świetności Rzeczypospolitej oraz przykłady heroicznych walk o odzyskanie niepodległości. Wedle zamysłu twórców koncertu, jego celem było wskazanie na ciągłość myśli politycznej i dążeń niepodległościowych, które zrodziły się już w początkach okresu rozbiorowego, a zaowocowały odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Starannie dobrany repertuar muzyczny, obejmujący pieśni okresu Sejmu Czteroletniego i Konstytucji Trzeciego Maja, utwory powstałe w czasach niewoli i te wykonywane, kiedy Polska odzyskiwała niezależność oraz improwizacje organowe, stworzyły odpowiedni nastrój i zadbały o właściwą dramaturgię widowiska.

 

Wystąpili:

Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak

Marzena Rybak - akompaniament

Paweł Listwon - organy

Maciej Gąsiorek - reżyseria i prowadzenie koncertu

Koncert współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

 

Zdjęcia pochodzą ze strony Halo Ursynów

 poniedziałek, 06 października 2014 12:25

Mazowsze w Koronie - Nuty Wielkiego Pasterza

Napisała

Znów przyszło nam sławić Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniach 10-12 października odbyły się trzy koncerty z cyklu Mazowsze w Koronie, podczas których zaprezentowaliśmy wraz z zespołem Trebunie-Tutki wyjątkowe utwory zaaranżowane na chór i kapelę góralską. Wędrujący Festiwal, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć po raz kolejny ma to do siebie, że unikalna muzyka jest prezentowana w równie niezwykłych wnętrzach.

Piątek, 10 października 2014 roku, godzina 19.00, Góra Kalwaria, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (zabytek architektury z XVIII wieku),

Sobota, 11 października 2014 roku, godzina 17.00, Brzóza, Kościół p.w. Św. Bartłomieja  (zabytek architektury z połowy XIX wieku),

Niedziela, 12 października 2014 roku, godzina 18.30, Sokołów Podlaski, Konkatedra Niepokalanego Serca NMP.

Wystąpili:

Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak

Trebunie-Tutki

Olaf Węgier - saksofony

 

Góra Kalwaria - autor zdjęć: Małgorzata Kalicińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzóza - autor zdjęć: Anita Kot

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokołów Podlaski - autor zdjęć: Sylwester Jesiotr

I oto nadszedł czas kiedy rozpoczynamy oficjalnie Rok Jubileuszowy 50-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. W planach mamy cykl pięciu koncertów jubileuszowych pod wspólnym tytułem "Sztuk Puk - otwórz się na sztukę". Tematem każdego z nich będzie inne dzieło sztuki, należące do warszawskich kolekcji lub pochodzące z warszawskiej przestrzeni miejskiej. Pragniemy w ten sposób zwrócić uwagę gości naszych koncertów na bogactwo i różnorodność zasobów galerii i muzeów stolicy. Te spotkania ze sztuką będą swoistą opowieścią o obrazie, rzeźbie, gdzie główną rolę odegra nastrój stworzony przez wykonawców utworów muzycznych, oraz opis obiektu przygotowany i zaprezentowany przez historyka sztuki. Do współpracy zaprosiliśmy młodą historyczkę sztuki – Katarzynę Kucharską-Hornung. Od lat pracuje ona z osobami niepełnosprawnymi w warszawskich muzeach. Na potrzeby naszego projektu przygotowała audiodeskrypcję obiektów, które czynimy tematem koncertów. Dzięki temu wybrane przez nas dzieła sztuki mogą być zaprezentowane osobom niewidomym i słabowidzącym – szczególnym adresatom koncertów cyklu Sztuk Puk… Pragniemy mocno, aby jubileusz Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, pozostając świętem chóru i związanych z nim osób, stał się pretekstem do stałego podkreślania, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi odbiorcami wydarzeń kulturalnych. Chcemy wyrazić nasze przekonanie, że artysta społecznie zaangażowany to artysta odpowiedzialny. Stąd też udział Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego i wspierającej jego działania Fundacji Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, w których współuczestniczą zarówno osoby widzące jak i niewidzące.

Koncert inauguracyjny odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 5 października o godzinie 17.00. Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc  obowiązują wejściówki, które można dostać w Cafe Trakt (Krakowskie Przedmieście 71).

Rembrandt Music Project swoją nazwą nawiązuje do najważniejszego projektu rembrandtowskiego - Rembrandt Research Project, skupiającego badaczy wielu dziedzin, analizujących setki obrazów związanych z Rembrandtem i próbujących odnaleźć dzieła ręki mistrza z Lejdy. To właśnie w ramach działań Rembrandt Research Project potwierdzono autentyczność dwóch obrazów znajdujących się w Zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, dzięki ofiarności poprzedniej właścicielki tych dzieł - prof. Karoliny Lanckorońskiej. Do swojego przedsięwzięcia Warszawski Chór Międzyuczelniany zaprosił znakomity młody zespół instrumentalny wykonujący muzykę dawną Gradus ad Parnassum, kierowany przez Krzysztofa Garstkę. Wspólnie zaprezentują wyjątkowy program, stworzony specjalnie z myślą o koncercie na Zamku Królewskim, który opierać się będzie na muzycznym dialogu dwóch rozbieżnych czasowo epok, a mianowicie współczesności i baroku. Słuchacze będą mieli okazje obserwować zderzenie baroku reprezentowanego przez Gradus ad Parnassum ze współczesnym językiem muzyki chóralnej, Współczesnym, jednakowoż nawiązującym do muzyki dawnych mistrzów, w tm do twórczości niewidomego kompozytora czasów Rembrandta - Jacoba van Eycka. Jako słowo klucz zostało wybrane pojęcie aemulatio zaczerpnięte z nowożytnej teorii sztuki, oznaczające rywalizację w realizacji pewnego wzorca, która koniec końców może prowadzić do superatio, czyli nie tylko doścignięcia owego wzorca, ale wręcz jego prześcignięcia. Podobnymi zasadami kierował się w swej twórczości Rembrandt. W swoim projekcie Warszawski chór Międzyuczelniany sięga po ten termin świadomie, chcąc nawiązać do epoki barokowej nie tylko w warstwie czysto muzycznej, ale i teoretycznej. Najważniejszym jednak elementem występu będzie próba połączenia instrumentalnej i chóralnej narracji muzycznej z audiodeskrypcją dwóch znakomitych obrazów Rembrandta: Dziewczyny w ramie obrazu i Uczonego przy pulpicie. Ta nowatorska, opracowana przez organizatorów formuła koncertu pozwoli na przybliżenie niewidomej części słuchaczy sztuki genialnego, holenderskiego artysty.

Harmonogram pozostałych koncertów można znaleźć po linkiem: Sztuk Puk - otwórz się na sztukę.

Relacja z koncertu znajduje się tu

 

środa, 27 sierpnia 2014 12:39

Tędy przeszła Warszawa

Napisała

Uroczysta msza święta pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza oraz koncert „Wolni. Niepokonani” to  okazja do uczczenia pamięci wszystkich, którzy w okrutny sposób zostali doświadczeni przez wojnę. Na terenie Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie wydarzyła się tragedia warszawiaków skazanych na exodus z bohaterskiego miasta. To stąd, tysiące ludności cywilnej, często z rodzinami, zostały rozesłane do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec. W świadomości lokalnej społeczności, miejsce, w którym dziś znajduje się Muzeum Dulag 121, jest hołdem dla uczestników Powstania Warszawskiego. To ukłon oddany ludności cywilnej, która od 6 sierpnia 1944 r., z opanowanych przez Niemców warszawskich dzielnic, była bezwzględnie wypędzana do obozów przejściowych – w szczególności do Durchgangslager 121 w Pruszkowie.
To również hołd oddany mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego i okolic, którzy z oddaniem, poświęceniem i narażeniem życia, w każdy możliwy sposób, udzielali pomocy więzionym.


Warszawski Chór Międzyuczelniany zapewni oprawę uroczystej mszy świętej o godz. 10:00 oraz wykona koncert pt. "Wolni. Niepokonani" z udziałem aktorów Teatru Rampa (scenariusz i reżyseria Maciej Gąsiorek) o godz. 12:00. Uroczystości odbędą się 7 września 2014 roku obok Muzeum Dulag 121 na terenie Millenium Logistic Park w Pruszkowie, ul. 3-go maja 8.

Opis dojazdu - kliknij tutaj

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Zatwierdź > ostatnia >>
Strona 1 z 7
UW