Piotr PieronUrodzony w 1983r. w Grudziądzu. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu prof. Jerzego Artysza. Studiował również dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. Mieczysława Nowakowskiego. Jako solista debiutował w marcu 2007 roku na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą jest obecnie związany. W 2010 roku wybrany przez Marca Minkowskiego wziął udział w festiwalu „Chopin i jego Europa” oraz „Wratislavia Cantans”. Występował wielokrotnie na estradach Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakowskiej, na deskach krajowych teatrów operowych (m.in. w Teatrze Wielkim w Poznaniu w premierze „Ernaniego”) uzyskując entuzjastyczne recenzje. a za granicą – na scenach operowych Hiszpanii i Japonii. W czerwcu 2013 roku wykonał partię solową IX Symfonii L. van Beethovena na zakończenie sezonu artystycznego Filharmonii Narodowej. Ma w repertuarze szereg dzieł oratoryjnych. Bardzo aktywny i doświadczony kameralista. Założyciel renomowanego sekstetu proMODERN, pierwszego w Polsce zespołu wokalnego specjalizującego się w wykonawstwie muzyki współczesnej, nagrodzonego czterema statuetkami Fryderyka. Współpracował jako dyrygent z chórem Ars Cantata i zespołem akademickim Szkoły Głównej Handlowej, z którym zdobywał nagrody na krajowych konkursach. Śpiewa z kwartetami muzyki dawnej i z wieloma innymi krajowymi zespołami wykonując muzykę wszystkich epok. Zajmuje się działalnością aktorską - współpracował z Teatrem Ateneum i Teatrem Polskim. Bierze również udział w realizacjach projektów jazzowych i rozrywkowych przed kilkudziesięciotysięczną publicznością.