Raduj150Koncert polskich pieśni chóralnych w wykonaniu Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego pod dyrekcją Borysa Somerschafa pod tytułem „Raduj się Matko, Polsko” (Gaude Mater Polonia) zorganizowany z okazji 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Koncert ten to muzyczna podróż przez osiem wieków polskiej historii i kultury, z której powinniśmy być dumni. Będzie można usłyszeć średniowieczne polskie pieśni: Bogurodzica i Gaude Mater Polonia, a także pieśni sakralne i świeckie wybitnych kompozytorów polskich dawnych oraz współczesnych, m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Józefa Świdra i Henryka Mikołaja Góreckiego. Autorami słów do tych kompozycji są wielcy polscy poeci, m.in. Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Maria Konopnicka czy Krzysztof Kamil Baczyński.Oczywiście nie zabraknie znanych wszystkim popularnych pieśni patriotycznych.

W koncercie wystąpi Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Borysa Somerschafa.
Komentarz - Igor Pogorzelski

Koncert współfinansowany ze środków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Fot. Daniel Krakowiak