KoncertKoled1512201915 grudnia (niedziela) o godz. 12:00 wystapimy w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, która mieści się w Pałacyku Szustra (ul. Morskie Oko 2). Tym razem koncert gościnnie poprowadzi Teresa Gręziak, dyrygentka Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego w latach 2013-2015. Przy fortepianie - Marzena Rybak.

Program koncertu:

Z narodzenia Pana – opr. J. Maklakiewicz
Adeste fideles – opr. anonimowe
Anioł pasterzom mówił – opr. S. Niewiadomski
Mizerna cicha – opr. T. Gręziak
Przybieżeli do Betlejem – opr. S. Niewiadomski
Dzisiaj w Betlejem – opr. Wł. Sołtysik
Es kommt ein Schiff geladen – opr. M. Janz
O Du Fröhliche – opr. anonimowe
Nowa radist stała – opr. anonimowe
Oj w Jerusałymi – opr. M. Kopko
Tryumfy Króla niebieskiego – opr. T. Flasza
Ding Dong! Merrily on high – opr. Ch. Wood
Lulajże Jezuniu – opr. D. Synowiec
Nuż my dziś krześcijani – opr. K. Wilkowska-Chomińska
White Christmas – opr. I. Berlin
Hej, w dzień narodzenia – opr. S. Niewiadomski
Cicha noc – opr. J. Dąbrowski
W żłobie leży – opr. J. Maklakiewicz

Bilety do nabycia bezpośrednio przed koncertem (15 zł normalny, 10 zł ulgowy).

Zapraszamy.