RembrandtPlakatSztukPukPlakatI oto nadszedł czas kiedy rozpoczynamy oficjalnie Rok Jubileuszowy 50-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. W planach mamy cykl pięciu koncertów jubileuszowych pod wspólnym tytułem "Sztuk Puk - otwórz się na sztukę". Tematem każdego z nich będzie inne dzieło sztuki, należące do warszawskich kolekcji lub pochodzące z warszawskiej przestrzeni miejskiej. Pragniemy w ten sposób zwrócić uwagę gości naszych koncertów na bogactwo i różnorodność zasobów galerii i muzeów stolicy. Te spotkania ze sztuką będą swoistą opowieścią o obrazie, rzeźbie, gdzie główną rolę odegra nastrój stworzony przez wykonawców utworów muzycznych, oraz opis obiektu przygotowany i zaprezentowany przez historyka sztuki. Do współpracy zaprosiliśmy młodą historyczkę sztuki – Katarzynę Kucharską-Hornung. Od lat pracuje ona z osobami niepełnosprawnymi w warszawskich muzeach. Na potrzeby naszego projektu przygotowała audiodeskrypcję obiektów, które czynimy tematem koncertów. Dzięki temu wybrane przez nas dzieła sztuki mogą być zaprezentowane osobom niewidomym i słabowidzącym – szczególnym adresatom koncertów cyklu Sztuk Puk… Pragniemy mocno, aby jubileusz Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, pozostając świętem chóru i związanych z nim osób, stał się pretekstem do stałego podkreślania, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi odbiorcami wydarzeń kulturalnych. Chcemy wyrazić nasze przekonanie, że artysta społecznie zaangażowany to artysta odpowiedzialny. Stąd też udział Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego i wspierającej jego działania Fundacji Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, w których współuczestniczą zarówno osoby widzące jak i niewidzące.

Koncert inauguracyjny odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 5 października o godzinie 17.00.

 

Rembrandt Music Project swoją nazwą nawiązuje do najważniejszego projektu rembrandtowskiego - Rembrandt Research Project, skupiającego badaczy wielu dziedzin, analizujących setki obrazów związanych z Rembrandtem i próbujących odnaleźć dzieła ręki mistrza z Lejdy. To właśnie w ramach działań Rembrandt Research Project potwierdzono autentyczność dwóch obrazów znajdujących się w Zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, dzięki ofiarności poprzedniej właścicielki tych dzieł - prof. Karoliny Lanckorońskiej. Do swojego przedsięwzięcia Warszawski Chór Międzyuczelniany zaprosił znakomity młody zespół instrumentalny wykonujący muzykę dawną Gradus ad Parnassum, kierowany przez Krzysztofa Garstkę. Wspólnie zaprezentują wyjątkowy program, stworzony specjalnie z myślą o koncercie na Zamku Królewskim, który opierać się będzie na muzycznym dialogu dwóch rozbieżnych czasowo epok, a mianowicie współczesności i baroku. Słuchacze będą mieli okazje obserwować zderzenie baroku reprezentowanego przez Gradus ad Parnassum ze współczesnym językiem muzyki chóralnej, Współczesnym, jednakowoż nawiązującym do muzyki dawnych mistrzów, w tm do twórczości niewidomego kompozytora czasów Rembrandta - Jacoba van Eycka. Jako słowo klucz zostało wybrane pojęcie aemulatio zaczerpnięte z nowożytnej teorii sztuki, oznaczające rywalizację w realizacji pewnego wzorca, która koniec końców może prowadzić do superatio, czyli nie tylko doścignięcia owego wzorca, ale wręcz jego prześcignięcia. Podobnymi zasadami kierował się w swej twórczości Rembrandt. W swoim projekcie Warszawski chór Międzyuczelniany sięga po ten termin świadomie, chcąc nawiązać do epoki barokowej nie tylko w warstwie czysto muzycznej, ale i teoretycznej. Najważniejszym jednak elementem występu będzie próba połączenia instrumentalnej i chóralnej narracji muzycznej z audiodeskrypcją dwóch znakomitych obrazów Rembrandta: Dziewczyny w ramie obrazu i Uczonego przy pulpicie. Ta nowatorska, opracowana przez organizatorów formuła koncertu pozwoli na przybliżenie niewidomej części słuchaczy sztuki genialnego, holenderskiego artysty.

Harmonogram pozostałych koncertów można znaleźć po linkiem: Sztuk Puk - otwórz się na sztukę.

Fot. Mateusz Nomańczuk