FelixAnna"Felix Anna" to koncert, który zakończył Rok Jubileuszowy, a tym samym był ostatnim z cyklu Sztuk Puk - otwórz się na sztukę. Odbył się 21 czerwca w naszym rodzimym kościele św. Anny. Tematem tego wydarzenia była dekoracja Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie. Jej wybrane elementy, takie jak chór muzyczny z prospektem organowym, czy freski w kaplicy bł. Władysława z Gielniowa, stały się podstawą do zbudowania pełnej radości i splendoru opowieści, w której ponownie muzyka chóralna była ilustrowana fragmentami audiodeskrypcji.

W koncercie wystąpili:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Bożena Bujnicka - sopran
Kacper Szelążek - kontratenor
Katarzyna Kucharska-Hornung - audiodeskrypcja
gościnnie: zespół muzyki dawnej Gradus ad Parnassum pod kierunkiem Krzysztofa Garstki
Kamil Steć - organy

Fot. Bogusław Marczak

 

Podczas występu Warszawskiemu Chórowi Międzyuczelnianemu towarzyszyły organy i zespół muzyki dawnej Gradus ad Parnassum pod kierunkiem Krzysztofa Garstki. Zabrzmiała muzyka o różnorodnej stylistyce - od średniowiecznej, poprzez barokową, po współczesną. Mimo, że narracja, w której artyści płynnie przechodzili z jednej epoki do drugiej, była z konieczności fragmentaryczna, całość utworzyła atrakcyjną, bogatą w treści formę. W ten sposób WChM oddał pełen wdzięczności hołd patronce kościoła, w którym zespół działa od 50 lat. Stąd pomysł, by sięgnąć po tekst opiewający postać św. Anny i uczynić go muzycznym mottem koncertu. Utwór skomponowała młoda kompozytorka Anna Maria Huszcza specjalnie na tę okazję. Punktem kulminacyjnym było wykonanie Glorii Antonio Vivaldiego z towarzyszeniem zespołu Gradus ad Parnassum.

W części oficjalnej koncertu Pan Dyrektor Wiktor Jędrzejec (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wręczył odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznaki otrzymali:

Maria Kielan-Sparavier
Kazimiera Małecka
Katarzyna Zwierzchowska
Janusz Dąbrowski
Wojciech Izdebski.

Gratulujemy!

Koncert był swoistym podsumowaniem treści poruszanych podczas wszystkich dotychczasowych koncertów jubileuszowych, z których najważniejszymi były następujące zagadnienia: co jest istotą muzyki chóralnej, gdzie są jej granice oraz czy, po co i jak je przekraczać...?

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację cyklu "Sztuk Puk – otwórz się na sztukę":

Patronom:
Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pani Prezydent Warszawy – Hannie Gronkiewicz-WaltzGospodarzom miejsc, w których występowaliśmy:
Panu Dyrektorowi profesorowi Andrzejowi Rottermundowi – z Zamku Królewskiego
Księdzu protoprezbiterowi Anatolowi Szydłowskimu z praskiej cerkwi
Księdzu Proboszczowi Zygmuntowi Robertowi Berdychowskiemu z Bazyliki św. Krzyża
Panu profesorowi Ryszardowi Zimakowi Rektorowi Uniwersytety Muzycznego Fryderyka Chopina w warszawie
Księdzu Jackowi Siekierskiemu – Rektorowi kościoła św. AnnyDziękujemy też sponsorom, którzy pomogli nam unieść finansowy ciężar organizacji cyklu:
Stowarzyszeniu Autorów Zaiks
Związkowi Artystów Wykonawców Stoart
Miastu Stołecznemu Warszawa

Dziękujemy artystom, którzy wystąpili obok nas w koncertach jubileuszowych.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację jubileuszowego sezonu artystycznego Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

A ponad wszystko dziękujemy naszej KOCHANEJ PUBLICZNOŚCI!