GaudeMaterPolonia11112021 plakatKoncert polskiej muzyki chóralnej w wykonaniu Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego pod dyrekcją Borysa Somerschafa pod tytułem "Gaude Mater Polonia" zorganizowany z okazji 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Koncert ten to muzyczna podróż przez osiem wieków polskiej historii i kultury. Będzie można usłyszeć średniowieczne polskie pieśni: Bogurodzica i Gaude Mater Polonia, a także pieśni sakralne i świeckie wybitnych kompozytorów polskich dawnych oraz współczesnych, m.in. Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Józefa Świdra i Henryka Mikołaja Góreckiego. Autorami słów do tych kompozycji są wielcy polscy poeci, m.in. Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki, Maria Konopnicka czy Krzysztof Kamil Baczyński. Oczywiście nie zabraknie znanych wszystkim popularnych pieśni patriotycznych.

Prowadzenie koncertu - Igor Pogorzelski
Wstęp wolny.

Koncert finansowany ze środków m.st. Warszawy.

fot. Daniel Krakowiak