Aby ojczyzna"Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych."
Julian Ursyn Niemcewicz

Inspiracją koncertu "Aby Ojczyzna wielką nam była", który odbył się 11 listopada 2014 roku w kościele Bł. Władysława z Gielniowa o godzinie 16.30, była postać patrona Dzielnicy Ursynów oraz teksty jego autorstwa. W koncercie przypomniane zostały słowa troski o losy ojczyzny w działaniu politycznym i mowach sejmowych Juliana Ursyna Niemcewicza, współtwórcy Konstytucji Trzeciego Maja, inspirujące patriotyczną postawę walki kolejnych pokoleń, aż do uzyskania niepodległości. Narracja muzyczna (chór i organy) przepleciona słowną ukazała w hymnach i pieśniach patriotycznych, mowach sejmowych, odezwach i rozkazach wybitnych postaci polskiej historii, drogę poszukiwań świetności Rzeczypospolitej oraz przykłady heroicznych walk o odzyskanie niepodległości. Wedle zamysłu twórców koncertu, jego celem było wskazanie na ciągłość myśli politycznej i dążeń niepodległościowych, które zrodziły się już w początkach okresu rozbiorowego, a zaowocowały odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Starannie dobrany repertuar muzyczny, obejmujący pieśni okresu Sejmu Czteroletniego i Konstytucji Trzeciego Maja, utwory powstałe w czasach niewoli i te wykonywane, kiedy Polska odzyskiwała niezależność oraz improwizacje organowe, stworzyły odpowiedni nastrój i zadbały o właściwą dramaturgię widowiska.

Wystąpili:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Marzena Rybak - akompaniament
Paweł Listwon - organy
Maciej Gąsiorek - reżyseria i prowadzenie koncertu

Koncert współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

Zdjęcia pochodzą ze strony Halo Ursynów