VivaVivaldi15112015Dnia 15 listopada 2015 roku mieliśmy niewątpliwą przyjemność czynnego uczestniczenia w koncercie pt. Viva Vivaldi, w całości poświęconemu jednemu z najznamienitszych twórców baroku. Wydarzenie to zainaugurowało kolejny sezon Koncertów na Ursynowie.

Wystąpili:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
zespół muzyki dawnej „Gradus ad Parnassum”.

W programie koncertu można było usłyszeć następujące utwory Vivaldiego:

Koncert g moll RV 157 – Allegro, Andante, Presto
Sonata triowa „La Folia” d-moll RV 63
Gloria D-dur RV 589

Koncert sfinansowany ze środków m.st. Warszawy.