VirDolorum160314

16 marca (niedziela) o godzinie 16:00 w kościele św. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 odbył się koncert pod tytułem „Wsłuchani w obraz. Vir Dolorum – opowieść na chór, obój solo i głos”. Warszawski Chór Międzyuczelniany co roku w czasie Wielkiego Postu prezentuje utwory poświęcone temu okresowi liturgicznemu, skłaniając do refleksji i zadumy nad męką Chrystusa. Tegoroczny koncert był wyjątkowy, bo nowatorski w swej formie.

Inspiracją koncertu był obraz Vir Dolorum (Mąż Boleści), który, będąc w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie (wcześniej Muzeum Sztuk Pięknych) od 1862 roku, jest obiektem należącym do najdłużej obecnych w zbiorach tej instytucji. Na koncert, który jest próbą muzycznej prezentacji dzieła sztuki, złożyły się utwory chóralne o tematyce pasyjnej, dostosowane do tematyki, charakteru i nastroju prezentowanego dzieła od średniowiecznych po współczesne. Obok utworów wokalnych zabrzmiały kompozycje na obój solo. Muzyce towarzyszył komentarz słowny  - audiodeskrypcja obrazu, przygotowana i zaprezentowana przez Katarzynę Kucharską – Hornung, warszawską historyczkę sztuki zajmującą się m. in. pracą w muzeach z widzami z dysfunkcją wzroku.

Oryginalność tego projektu polega przede wszystkim na jego interdyscyplinarności, łączy on w sobie bowiem aspekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. Mamy tu do czynienia zarówno z kształtowaniem wrażliwości muzycznej odbiorców, jak i ich edukacją artystyczną w dziedzinie historii sztuki. Całość wsparta zapleczem merytorycznym i profesjonalnie przygotowaną audiodeskrypcją.

Koncert jest projektem innowacyjnym. Realizuje nasz autorski program. Nasz, to znaczy twórców i artystów związanych z Fundacją CANTICA. Koncert wpisuje się w działania związane z usuwaniem barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne pragnące obcować z dziełami sztuki. Profesjonalnie przygotowana audiodeskrypcja, będąca integralną częścią koncertu pozwala osobom niewidzącym zapoznać się z obiektem sztuki malarskiej, a muzyka odpowiednio ją oprawia. Projekt odpowiada tym samym na ogromne zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne adresowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem, osób, które pragną obcować z kulturą, ale z uwagi na swoją niepełnosprawność z jednej strony, z drugiej zaś na wąską ofertę artystyczną skierowaną właśnie do nich, najczęściej rezygnują z aktywności kulturalnej.

Naszą intencją jest również to, aby wśród słuchaczy koncertu znalazły się obok siebie osoby niewidome, słabowidzące oraz osoby widzące. Publiczność koncertu będzie miała szansę poznać obraz za pomocą zmysłów innych niż wzrok. W ten sposób osoby widzące na czas koncertu będę musiały znaleźć się w sytuacji osób z dysfunkcją wzroku.
Podobny koncert, którego bohaterem była średniowieczna rzeźba Pięknej Madonny z Wrocławia, odbył się 6 października w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach Warszawskiego Tygodnia Kultury bez Barier.

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, przy wsparciu finansowym miasta stołecznego Warszawy.

Wykonawcy:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Antonina Golachowska - obój solo
Katarzyna Kucharska-Hornung - audiodeskrypcja

 

______________
Audiodeskrypcję tworzy się, by umożliwić osobom z dysfunkcją wzroku jak najpełniejszy, samodzielny i satysfakcjonujący odbiór dzieła wizualnego/audiowizualnego. Osiąga się to, gdy osoby niewidome i niedowidzące otrzymują przemyślany, zrozumiały, odpowiadający ich kompetencjom poznawczym, atrakcyjny i poprawny językowo opis treści wizualnych, składających się na dzieło sztuki, obiekt architektury, na daną przestrzeń.

 

Logowanie