PodTwojaObroneZalesie17111317 listopada 2013 roku Warszawski Chór Międzyuczelniany wystąpił w kościele św. Huberta w Zalesiu Górnym. Śpiew chóru towarzyszył mszy św. odprawianej o godz. 12:30 w intencji założyciela chóru śp. Księdza Profesora Zbigniewa Piaseckiego oraz zmarłych dobrodziejów i chórzystów Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. Bezpośrednio po mszy św. rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych i religijnych, który zakończył tegoroczne obchody Święta niepodległości w parafii.

Logowanie