Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Towarzystwo im. Mariana Sawy to organizatorzy koncertu z okazji przekazania do Archiwum Kompozytorów Polskich BUW spuścizny kompozytorskiej prof. Mariana Sawy (1937-2005), który odbył się 5 marca 2011 r. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystości towarzyszył wykład mgr Julity Kosińskiej na temat twórczości Mariana Sawy oraz wystawa autografów Kompozytora. Koncert był zorganizowany przy wsparciu programu Kultura.UW.

Wykonawcy:
Dorota Całek – sopran
Urszula Świerczyńska – fortepian
Camerata Varsovia i Warszawski Chór Międzyuczelniany
Elżbieta Siczek – dyrygent

W programie: Trzy mazurki, Ave Maria (1992), Adoramus Te (1991), Preludium, Bliskość  ukochanego do sł. W. Goethego (1962), Krakowiak, Ballada o białych koniach do sł. E. Szeptyńskiej, Wyjrzałam na ulicę do sł. W. Chotomskiej oraz utw. chóralne: Alma Redemptoris Mater, Veni Sancte Spiritus, Regina Caeli.

 

Marian Sawa (1937 - 2005), kompozytor, organista, pedagog. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie grę na organach pod kierunkiem Feliksa Rączkowskiego (dyplom w 1963) oraz kompozycję u Kazimierza Sikorskiego (dyplom w 1968). Już podczas studiów był organistą w Kościele Garnizonowym w Warszawie (1956-66). Od 1966 pracował w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, od 1973 – w Akademii Muzycznej w Warszawie, w latach 1992-2003 w Katedrze Muzykologii Kościelnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a od 2002 – w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie. Jako organista współpracował z wieloma zespołami i artystami. Nagrywał utwory organowe dla firm fonograficznych – Polskich Nagrań, DUX, Veritonu, Polskich Nagrań Edition, Polonii Records, MTJ, Acte Préalable, a także dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Włoszech i w państwach byłego Związku Radzieckiego. Niezwykle bogata twórczość kompozytorska Mariana Sawy obejmuje przede wszystkim utwory organowe i chóralne. Jego kompozycje były prezentowane podczas wielu recitali i na festiwalach. W Sejnach zorganizowany został specjalny festiwal organowy w całości poświęcony jego muzyce. W 2006 w Warszawie, w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora, zostało powołane Towarzystwo im. Mariana Sawy.

Logowanie