Borys SomerschafBorys Somerschaf jest dyrygentem, kompozytorem, wokalistą i aranżerem. Urodził się w Moskwie w rodzinie o polskich korzeniach. Od prawie 25 lat mieszka w Warszawie. Edukację muzyczną rozpoczął w kształcącej dyrygentów i wokalistów Chłopięcej Szkole Chóralnej im. A. Swiesznikowa. Od 8 roku życia wyjeżdżał w trasy koncertowe, a od 14 - kształcił się jako dyrygent chóru. Jego debiut dyrygencki miał miejsce w Filharmonii w Swierdłowsku (obecnie Jekaterinburg) w 1985 r.

W latach 1986-1991 studiował dyrygenturę chóralną na Wydziale Wokalnym w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie u profesora B. Tewlina. W latach 1991-1996 jako stypendysta Rządu RP ukończył dwa fakultety Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie: Wydział Wychowania Muzycznego (w klasie dyrygentury chóralnej profesora Józefa Boka) oraz Wydział Kompozycji w klasie profesora Zbigniewa Bagińskiego.

Głównym polem aktywności artystycznej Somerschafa jest muzyka chóralna. Od dziecka występował z chórem szkoły Swiesznikowa na najbardziej prestiżowych scenach Rosji, brał udział w nagraniach w profesjonalnych studiach Radio i TV oraz w wielu trasach koncertowych na całym obszarze byłego ZSRR. Występował pod batutą światowej sławy dyrygentów takich jak: Jewgienij Swietłanow, Giennadij Rożdiestwienskij, Walerij Gergijew, Jurij Temitkanow, Władimir Spiwakow i inni.

W latach 1986-1991 jako chórmistrz prowadził Moskiewski Chór Młodzieży i Studentów, z którym uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach i konkursach w byłym ZSRR oraz Niemczech i Hiszpanii.

Po przyjeździe do Polski w latach 1991-1997 był dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu wokalnego „In Corpore”. Zespół został laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” i zdobył cenne nagrody: II Programu Polskiego Radia za najlepszą emisję i - dwukrotnie - wyróżnienie dla najlepszego chóru składającego się z osób pracujących. W 1996 r. grupa zrealizowała szereg nagrań dla II Programu PR, a rok później uzyskała Certyfikat Klasy Międzynarodowej, z oceną bardzo dobrą na Międzynarodowym Konkursie Chórów Kameralnych w Marktoberdorf w Niemczech.

W latach 1991-1994 jako baryton Somerschaf był również członkiem Zespołu Muzyki Dawnej „Cantus Firmus”, z którym brał udział w wielu koncertach, konkursach, nagraniach i trasach koncertowych. W latach 1996-1998 był dyrygentem Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1999 roku jako dyrygent i kierownik artystyczny prowadzi Męski Zespół Wokalny „KAIROS”, specjalizujący się muzyce cerkiewnej oraz wykonywaniu dawnych śpiewów liturgicznych ormiańskich, gruzińskich i greckich. Zespół brał udział m.in. w nagraniach ścieżki dźwiękowej do filmu „Wiedźmin“ oraz utworu promującego film „Quo vadis“.

Borys Somerschaf jest także autorem muzyki do wielu spektakli teatralnych, filmów dokumentalnych i seriali telewizyjnych.
Współpracował m.in. z:

  • Teatrem „Provisorium” i Kompanią „Teatr” z Lublina
  • Teatrem Współczesnym w Szczecinie
  • Teatrem im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze
  • Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu
  • Teatrem Polskim we Wrocławiu
  • Studiem Buffo i Laboratorium Dramatu w Warszawie
  • Teatrem Współczesnym w Warszawie
  • Teatrem Studyjnym w Łodzi

W latach 1997-2001 jako kierownik chóru i zespołu solistów uczestniczył w nagraniach polskich wersji filmów dla dzieci (m.in. „Książę Egiptu”, „Toy Story II”, „Król Lew II”, „Pocachontas II”, „Bambi”, „Dzwonnik z Notre Dame”, „Piękna i Bestia”). Komponował również muzykę do seriali telewizyjnych: "Klasa na obcasach" (TVP), "Miodowe lata" oraz programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych.

Jako wokalista specjalizuje się w wykonaniach XIX i XX-wiecznych romansów rosyjskich. Wydał dwie autorskie płyty: „Śnił mi się sad – Najpiękniejsze romanse rosyjskie” (2005) i „Powiedz czemu…” (2010). Występował w Filharmoniach: Lubelskiej, Kaliskiej, Opolskiej, Łódzkiej czy Pomorskiej, w Teatrze Polskim i w teatrze „Studio“ w Warszawie, w Studiu TVP w Łodzi, Klubie „Blue Note” w Poznaniu.

Jako wokalista, aranżer i dyrygent uczestniczył również w nagraniach kilkunastu płyt polskich wykonawców (zespołów muzyki dawnej: Cantus Firmus i Ars Nova, Chóru Warszawskiej Opery Kameralnej, Chóru SGH i Męskiego Zespołu Wokalnego „KAIROS” oraz płyt Grzegorza Ciechowskiego, Zbigniewa Preisnera, Bajmu, Jacka Kaczmarskiego czy Michała Bajora).

Jest trzykrotnym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Lublina za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki oraz dwukrotnym laureatem Nagrody Kulturalnej Marszałka województwa lubelskiego.

Od grudnia 2015 roku jest dyrygentem Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

 

Teresa Gręziak

Teresa Gręziak - dyrygentka chóru w latach 2013-2015. Urodziła się w 1986 r. w Warszawie. Tu ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w klasie organów Marietty Kruzel – Sosnowskiej (2005). Była jedną z ostatnich uczennic improwizacji Mariana Sawy (+ 2005). Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku dyrygentura chóralna (dyplom z wynikiem celującym w klasie prof. Bogdana Goli uzyskała w 2011 roku). Studiowała tam ponadto muzykę kościelną (2005/2006) i muzykę dawną (2008/2009). Jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2014 roku ukończyła historię sztuki pod kierunkiem prof. Antoniego Ziemby. Przez cały okres studiów była nagradzana stypendiami naukowymi, z których najważniejsze to: DONGSAN – RYSZARD ZIMAK FELLOW Dongsan Research Foundation (na rok akademicki 2009/10), stypendia programu Socrates - Erasmus (Perugia - Universita per Stranieri, Rzym – Conservatorio di Musica s. Cecilia) oraz, dwukrotnie, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za rok akademicki 2006/2007 oraz 2008/2009). Ponadto, w lipcu 2012 roku otrzymała stypendium weneckiej Fundacji Ugo e Olga Levi onlus w ramach XXXIII Międzynarodowego Kursu Chorału Gregoriańskiego. W konkursie „Primus inter pares. Student roku 2008” zdobyła I miejsce na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i II miejsce w województwie mazowieckim. Jako chórzystka zespołów: Ziarenko, Laudate Dominum, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, brała udział w licznych projektach artystycznych w kraju i za granicą. Od 2013 roku pełni funkcję organistki w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie.

Z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym związana jest więzami rodzinnymi od dziecka. Zaczęła w nim śpiewać pod koniec gimnazjum (czerwiec 2002) i była uczestniczką wyjazdów zagranicznych do: Austrii, Niemiec, Macedonii, Francji i Włoch. Od września 2010 roku do stycznia 2013 roku pracowała w nim jako asystentka dyrygenta. Od lutego 2013 roku do grudnia 2015 roku pełniła funkcję głównego dyrygenta chóru.

 

ElaElżbieta Siczek - dyrygent Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego w latach 2010 - 2012. Jest absolwentką dyrygentury na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie K. Kusiel - Moroza. Od 1995 roku prowadzi wielokrotnie nagradzany chór dziecięcy w PSM I stopnia nr 2 im. F. Chopina w Warszawie. W latach 1996-98 współpracowała z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, z którym występowała w kraju i za granicą. W roku 1996 zdobyła II nagrodę w VI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Za wyróżniające osiągnięcia w nauce otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

W latach 1998-99 pracowała jako dyrygent Akademickiego Chóru Kameralnego Klubu Inteligencji Katolickiej „Ars Cantata”. W latach 1998 i 2001 była uczestniczką Wakacyjnego Kursu Dyrygenckiego prowadzonego przez Jerzego Salwarowskiego w Toruniu; brała czynny udział w pracach Europejskiej Akademii dla Młodych Dyrygentów Chóralnych w Marktoberdorf (1999), Nevers (2000) oraz Fano (2002 i 2003), a także uczestniczyła w letnim Seminarium Kodaly’owskim w Kecskemet (Węgry –

Obecnie dyryguje chórem Camerata Varsovia, którego jest założycielką. W roku 2004 ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2013 uzyskała stopień naukowy doktora sztuki.

 

Janusz Dąbrowski

Dyrygent Honorowy Janusz Dąbrowski urodził się w r. 1944. Studiował teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, a następnie dyrygenturę chóralną w Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył w klasie prof. Stefana Stuligrosza.
W latach 1967-2010 kierował Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym. Od 1973 r. był także dyrygentem Warszawskiego Chóru Żeńskiego „Harfa”, a w latach 1974-82 piastował funkcję dyrektora artystycznego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Wraz ze swoimi zespołami koncertował prawie we wszystkich krajach Europy. Dokonał wielu nagrań dla radiofonii i telewizji francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i włoskiej.

Janusz Dąbrowski został zaproszony przez Uniwersytet Stanowy w San Francisco (USA) do wygłoszenia cyklu wykładów o chóralistyce polskiej. We Włoszech wielokrotnie prowadził kursy dla dyrygentów organizowane przez Związek Chórów Północnowłoskich. Na festiwalu w Quintin (Bretania 1996) przewodził warsztatom muzycznym, których program stanowiła muzyka cerkiewna. Od 1996 roku brał udział w pracach Federacji Chórów Francusko-Niemieckich. Wielokrotnie zapraszany był do pełnienia funkcji jurora w konkursach i festiwalach muzyki chóralnej.

Janusz Dąbrowski wielokrotnie wyróżniany, otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień najwyższej klasy. Za propagowanie polskiej muzyki za granicą od Ministra Spraw Zagranicznych odznaczony został medalem. Z rąk Ministra Kultury przyjął odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrny Krzyż Zasługi. W grudniu 1999 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, przyjął odznaczenie „Ecclesiae Populoque Servitium Praestatni” – „Wyróżniającemu się w Służbie dla Kościoła i Narodu”. W czerwcu 2009 r. Janusz Dąbrowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Od grudnia 2011 Janusz Dąbrowski pełnił funkcję Honorowego Dyrygenta warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.
Zmarł 25 stycznia 2020 r.

 

Logowanie