PiesnOwielkiejOjczyznie06052018"...Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych...." - Julian Ursyn Niemcewicz.

6 maja 2018 zaprosiliśmy Państwa do kościoła pw. bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie na koncert poświęcony postaci zasłużonego obywatela Rzeczypospolitej - polskiego dramaturga, powieściopisarza, poety, historyka, pamiętnikarza, publicysty… patrona Dzielnicy Ursynów, którego wkład w rozwój polskiej myśli oświeceniowej, a także zaangażowanie w sprawy polityczne naszego kraju końca XVIII wieku są niezaprzeczalne. Echa myśli zawartych w jego mowach sejmowych pobrzmiewają w trwających przez kolejne dziesięciolecia działaniach na rzecz odzyskania utraconej niepodległości.

W koncercie wg scenariusza i reżyserii Macieja Gąsiorka wzięli udział:

Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Borysa Somerschafa
Jan Badaj – akompaniament chóru
Paweł Listwon – organy

Koncert współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

 

fot. Daniel Krakowiak