KoncertDlaLusiAdasiaW niedzielę 8 lutego o godz. 17:00 zaprosiliśmy do Kościoła Akademickiego św. Anny na koncert inaugurujący tegoroczną edycję akcji Domeyko Dzieciom.

Inicjatorami akcji Domeyko Dzieciom są uczniowie, nauczyciele i osoby związane z Zespołem Szkół nr 51 im. I. Domeyki w Warszawie. Celem akcji, która powstała z potrzeby serca młodych ludzi jest pomoc chorym dzieciom. Zebrane fundusze organizatorzy przekazują na konto fundacji opiekującej się dziećmi, dla których przeprowadzana jest akcja i są one przeznaczone na ich leczenie oraz rehabilitację.
W tym roku akcja odbyła się w dniach 8 - 15 lutego 2015 roku i dedykowana była rocznej Lusi oraz dwunastoletniemu Adasiowi. Lusia urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i  zespołem wad wrodzonych. Adaś cierpi z powodu trwałego uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Oboje wymagają stałej rehabilitacji i specjalistycznej opieki. Dzieci są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, która wspólnie z Burmistrzem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy objęła akcję honorowym patronatem.

 

Lusia jest córeczka chórzystki Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak oraz chór mieszany Frullato Zespołu Szkół nr 51 im. I. Domeyki w Warszawie pod dyrekcją Anny Frołów. Pierwszy z wykonawców zaprezentował wybrane utwory muzyki cerkiewnej. Drugi – utwory m. in. Pawła Bębenka, Grzegorza Miśkiewicza i Nathaniela Giles’a.

Dzieciom można było pomóc przekazując pieniądze do puszek wolontariuszy obecnych na koncercie.

Kilka słów od inicjatorów akcji:
W tym roku akcja Domeyko Dzieciom rozpocznie się koncertem chórów w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, będzie kontynuowana od poniedziałku do piątku na terenie Zespołu Szkół nr 51 im. I. Domeyki w Warszawie i zakończy się uroczystym koncertem finałowym. Przez cały czas trwania akcji w szkole odbywać się będą m.in.: spotkania ze znanymi ludźmi, rozgrywki sportowe, warsztaty taneczne, loteria fantowa, a także Domeyko Cafe i Domeyko nocą, czyli nocne maratony filmowe. W przedsięwzięcie angażuje się cała społeczność szkolna. Wolontariusze i organizatorzy dokładają starań, aby wszystko przebiegało na najwyższym poziomie. Każdy występ, spotkanie, czy mecz, musi być idealnie zaplanowane i zrealizowane. Koncert finałowy jest nagłaśniany w mediach, publikujemy plakaty, umieszczamy je na facebooku oraz stronie internetowej szkoły i naszej dzielnicy. W naszą pracę wkładamy przede wszystkim całe serce i pamiętamy, że wszystko co robimy jest dla chorych dzieci.