BogPrzychodziDoZ inicjatywy Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w związku z obchodzonym w kościele Rokiem Wiary raz w miesiącu w kościele św. Anny znani polscy aktorzy i dziennikarze będą recytować Biblię. Każde spotkanie stanowić będzie zamkniętą tematycznie całość, opartą przede wszystkim na recytowanym Słowie.

6 stycznia odbyło się spotkanie, poświęcone tajemnicy narodzin Boga. Teksty zaprezentowali: Małgorzata Kożuchowska, Halina Łabonarska, Tadeusz Chudecki, Cezary Żak oraz Krzysztof Ziemiec. Recytacji towarzyszył śpiew Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

Logowanie