mszakoronacyjna27 kwietnia w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, al. KEN 101 odbył się koncert symfoniczny z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas którego wykonaliśmy wraz z orkiestrą SINFONIA VIVA pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, Mszę Koronacyjną W.A. Mozarta. W trakcie koncertu Jerzy Zelnik czytał poezję Karola Wojtyły.

Wystąpili:
Jerzy Zelnik - recytacja
Anna Karasińska - sopran
Aneta Łukaszewicz - mezzosopran
Rafał Bartmiński - tenor
Wojciech Gierlach - bas
WARSZAWSKI CHÓR MIĘDZYUCZELNIANY
SINFONIA VIVA
Dyryguje - Tomasz Radziwonowicz

 

NutyWielkiegoPasterzaZoliborz240414NutyWielkiegoPasterzaWlochy250414Na kilka dni przed kanonizacją Jana Pawła II zaprosiliśmy Państwa na dwa uroczyste koncerty pt. „Nuty Wielkiego Pasterza”. Program ich, autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki, jest muzycznym wspomnieniem Papieża-Polaka, blisko związanego z górami i ludźmi gór, wypełnionym emocjami, towarzyszącymi nam wszystkim, zachowującym Go w pamięci – euforią pierwszych miesięcy pontyfikatu, radością osobistych spotkań, ale też żalem i wzruszeniem trudnych doświadczeń.
Podczas koncertów, poświęconym postaci Papieża Polaka, usłyszymy reminiscencje z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i Jego wizyt na Podhalu, utwory autorskie z płyty „Podniesienie”, dedykowanej Ojcu Świętemu i wręczonej mu podczas specjalnej audiencji, ulubione przez Papieża melodie góralskie, zagrane przez górali podczas Hołdu Górali Polskich pod Wielką Krokwią i osobiste, nie tylko muzyczne wspomnienia rodziny Trebuniów-Tutków, zwieńczone charyzmatycznym utworem „Góry Cię chwalą” z płyty z Twinkle Brothers, zawiezionej do Watykanu przez ks. prof. Józefa Tischnera.

Koncerty odbyły się:
24 kwietnia o godz. 19:00 w kościele św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2 i
25 kwietnia o godz. 19:30 w kościele św. Franciszka z Asyżu, ul. Hynka 4a

Wystąpili:
Zespół Trebunie-Tutki
Michał Kulenty
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak

 

Krótka relacja z kościoła św. Stanisława Kostki - kliknij tutaj

VirDolorumUrsynow120414Już po raz drugi mieliśmy zaszczyt zaprosić naszych słuchaczy na niecodzienny koncert pasyjny, podczas którego poprzez muzykę opisaliśmy średniowieczne dzieło sztuki - obraz Vir Dolorum (Mąż Boleści). Opisowi muzycznemu towarzyszyła audiodeskrypcja skierowana przede wszystkim, podobnie jak całe wydarzenie, do osób niewidomych i słabo widzących. Muzykę chóralną przeplatały krótkie utwory instrumentalne wykonywane na oboju. Była to niepowtarzalna okazja, żeby wyjątkowo, nie obejrzeć a doświadczyć sztuki, i jednocześnie pełniej przeżyć okres Wielkiego Postu.

Koncert odbył się 12 kwietnia 2014, o godz.17.00 w kościele św. Tomasza, ul. Dereniowa 9 (Ursynów)

Wystąpili:

Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dtrekcją Teresy Gręziak

Antonina Golachowska - obój

Katarzyna Kucharska-Hornung - audiodeskrypcja

 

VirDolorum160314

16 marca (niedziela) o godzinie 16:00 w kościele św. Marcina w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 odbył się koncert pod tytułem „Wsłuchani w obraz. Vir Dolorum – opowieść na chór, obój solo i głos”. Warszawski Chór Międzyuczelniany co roku w czasie Wielkiego Postu prezentuje utwory poświęcone temu okresowi liturgicznemu, skłaniając do refleksji i zadumy nad męką Chrystusa. Tegoroczny koncert był wyjątkowy, bo nowatorski w swej formie.

Inspiracją koncertu był obraz Vir Dolorum (Mąż Boleści), który, będąc w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie (wcześniej Muzeum Sztuk Pięknych) od 1862 roku, jest obiektem należącym do najdłużej obecnych w zbiorach tej instytucji. Na koncert, który jest próbą muzycznej prezentacji dzieła sztuki, złożyły się utwory chóralne o tematyce pasyjnej, dostosowane do tematyki, charakteru i nastroju prezentowanego dzieła od średniowiecznych po współczesne. Obok utworów wokalnych zabrzmiały kompozycje na obój solo. Muzyce towarzyszył komentarz słowny  - audiodeskrypcja obrazu, przygotowana i zaprezentowana przez Katarzynę Kucharską – Hornung, warszawską historyczkę sztuki zajmującą się m. in. pracą w muzeach z widzami z dysfunkcją wzroku.

Oryginalność tego projektu polega przede wszystkim na jego interdyscyplinarności, łączy on w sobie bowiem aspekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. Mamy tu do czynienia zarówno z kształtowaniem wrażliwości muzycznej odbiorców, jak i ich edukacją artystyczną w dziedzinie historii sztuki. Całość wsparta zapleczem merytorycznym i profesjonalnie przygotowaną audiodeskrypcją.

Koncert jest projektem innowacyjnym. Realizuje nasz autorski program. Nasz, to znaczy twórców i artystów związanych z Fundacją CANTICA. Koncert wpisuje się w działania związane z usuwaniem barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne pragnące obcować z dziełami sztuki. Profesjonalnie przygotowana audiodeskrypcja, będąca integralną częścią koncertu pozwala osobom niewidzącym zapoznać się z obiektem sztuki malarskiej, a muzyka odpowiednio ją oprawia. Projekt odpowiada tym samym na ogromne zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne adresowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem, osób, które pragną obcować z kulturą, ale z uwagi na swoją niepełnosprawność z jednej strony, z drugiej zaś na wąską ofertę artystyczną skierowaną właśnie do nich, najczęściej rezygnują z aktywności kulturalnej.

Naszą intencją jest również to, aby wśród słuchaczy koncertu znalazły się obok siebie osoby niewidome, słabowidzące oraz osoby widzące. Publiczność koncertu będzie miała szansę poznać obraz za pomocą zmysłów innych niż wzrok. W ten sposób osoby widzące na czas koncertu będę musiały znaleźć się w sytuacji osób z dysfunkcją wzroku.
Podobny koncert, którego bohaterem była średniowieczna rzeźba Pięknej Madonny z Wrocławia, odbył się 6 października w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach Warszawskiego Tygodnia Kultury bez Barier.

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, przy wsparciu finansowym miasta stołecznego Warszawy.

Wykonawcy:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Antonina Golachowska - obój solo
Katarzyna Kucharska-Hornung - audiodeskrypcja

 

______________
Audiodeskrypcję tworzy się, by umożliwić osobom z dysfunkcją wzroku jak najpełniejszy, samodzielny i satysfakcjonujący odbiór dzieła wizualnego/audiowizualnego. Osiąga się to, gdy osoby niewidome i niedowidzące otrzymują przemyślany, zrozumiały, odpowiadający ich kompetencjom poznawczym, atrakcyjny i poprawny językowo opis treści wizualnych, składających się na dzieło sztuki, obiekt architektury, na daną przestrzeń.

AradoscNiechTrwa201419 stycznia (niedziela) o godzinie 16:30 zgodnie z tradycją zaprosiliśmy Państwa do kościele św. Anny przy Krakowskim przedmieściu na koncert kolęd Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. Na repertuar koncertu pt. "A radość niech trwa!" złożyły się polskie kolędy oraz pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata. Zgodnie z tytułem koncertu, niech radość, która zwykle towarzyszy nam podczas Świąt Bożego Narodzenia nie opuszcza nas i trwa.

Warszawski Chór Międzyuczelniany poprowadziła Teresa Gręziak. W partiach solowych usłyszeliśmy Annę Woźniak, a akompaniowała Klara Sychowicz.

To niedzielne kolędowanie rozpoczęło się od mszy św. o godz. 15:00 z udziałem Chóru.

Logowanie