RembrandtPlakatSztukPukPlakatI oto nadszedł czas kiedy rozpoczynamy oficjalnie Rok Jubileuszowy 50-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. W planach mamy cykl pięciu koncertów jubileuszowych pod wspólnym tytułem "Sztuk Puk - otwórz się na sztukę". Tematem każdego z nich będzie inne dzieło sztuki, należące do warszawskich kolekcji lub pochodzące z warszawskiej przestrzeni miejskiej. Pragniemy w ten sposób zwrócić uwagę gości naszych koncertów na bogactwo i różnorodność zasobów galerii i muzeów stolicy. Te spotkania ze sztuką będą swoistą opowieścią o obrazie, rzeźbie, gdzie główną rolę odegra nastrój stworzony przez wykonawców utworów muzycznych, oraz opis obiektu przygotowany i zaprezentowany przez historyka sztuki. Do współpracy zaprosiliśmy młodą historyczkę sztuki – Katarzynę Kucharską-Hornung. Od lat pracuje ona z osobami niepełnosprawnymi w warszawskich muzeach. Na potrzeby naszego projektu przygotowała audiodeskrypcję obiektów, które czynimy tematem koncertów. Dzięki temu wybrane przez nas dzieła sztuki mogą być zaprezentowane osobom niewidomym i słabowidzącym – szczególnym adresatom koncertów cyklu Sztuk Puk… Pragniemy mocno, aby jubileusz Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, pozostając świętem chóru i związanych z nim osób, stał się pretekstem do stałego podkreślania, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi odbiorcami wydarzeń kulturalnych. Chcemy wyrazić nasze przekonanie, że artysta społecznie zaangażowany to artysta odpowiedzialny. Stąd też udział Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego i wspierającej jego działania Fundacji Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, w których współuczestniczą zarówno osoby widzące jak i niewidzące.

Koncert inauguracyjny odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 5 października o godzinie 17.00.

 

Podkategorie