7 grudnia 2014 o godzinie 18.00 w Katedrze Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie (Al. Solidarności 52) odbyło się kolejne wydarzenie muzyczne w ramach jubileuszu 50-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego - koncert p.t. "Melodie Mandylionu". Podczas koncertu należącego do cyklu "Sztuk Puk - otwórz się na sztukę" zaprezentowaliśmy najpiękniejsze naszym zdaniem, utwory muzyki cerkiewnej. Znów sięgnęliśmy po audiodeskrypcję, która przybliżyła osobom niewidomym opiewane dzieło sztuki - Mandylion stanowiący wyposażenie praskiej cerkwi. Wybór tematyki koncertu nie był przypadkowy. Muzyka obrządku wschodniego zajmuje bowiem wyjątkowe miejsce w 50-letniej historii naszego chóru, a to dzięki wieloletniemu dyrygentowi chóru - Januszowi Dąbrowskiemu, który wprowadził ten typ utworów do repertuaru WChMu i przez lata doskonalił umiejętności zespołu w ich wykonywaniu. W roku 2004 chór wydał płytę "Gospodi Pomiłuj" zawierającą również utwory, które będą prezentowane podczas najbliższego koncertu.

Wystąpili:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Audiodeskrypcja - Katarzyna Kucharska-Hornung
Anna Woźniak - sopran solo

Aby ojczyzna"Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych."
Julian Ursyn Niemcewicz

Inspiracją koncertu "Aby Ojczyzna wielką nam była", który odbył się 11 listopada 2014 roku w kościele Bł. Władysława z Gielniowa o godzinie 16.30, była postać patrona Dzielnicy Ursynów oraz teksty jego autorstwa. W koncercie przypomniane zostały słowa troski o losy ojczyzny w działaniu politycznym i mowach sejmowych Juliana Ursyna Niemcewicza, współtwórcy Konstytucji Trzeciego Maja, inspirujące patriotyczną postawę walki kolejnych pokoleń, aż do uzyskania niepodległości. Narracja muzyczna (chór i organy) przepleciona słowną ukazała w hymnach i pieśniach patriotycznych, mowach sejmowych, odezwach i rozkazach wybitnych postaci polskiej historii, drogę poszukiwań świetności Rzeczypospolitej oraz przykłady heroicznych walk o odzyskanie niepodległości. Wedle zamysłu twórców koncertu, jego celem było wskazanie na ciągłość myśli politycznej i dążeń niepodległościowych, które zrodziły się już w początkach okresu rozbiorowego, a zaowocowały odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Starannie dobrany repertuar muzyczny, obejmujący pieśni okresu Sejmu Czteroletniego i Konstytucji Trzeciego Maja, utwory powstałe w czasach niewoli i te wykonywane, kiedy Polska odzyskiwała niezależność oraz improwizacje organowe, stworzyły odpowiedni nastrój i zadbały o właściwą dramaturgię widowiska.

Wystąpili:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Marzena Rybak - akompaniament
Paweł Listwon - organy
Maciej Gąsiorek - reżyseria i prowadzenie koncertu

Koncert współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

RembrandtPlakatSztukPukPlakatI oto nadszedł czas kiedy rozpoczynamy oficjalnie Rok Jubileuszowy 50-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego. W planach mamy cykl pięciu koncertów jubileuszowych pod wspólnym tytułem "Sztuk Puk - otwórz się na sztukę". Tematem każdego z nich będzie inne dzieło sztuki, należące do warszawskich kolekcji lub pochodzące z warszawskiej przestrzeni miejskiej. Pragniemy w ten sposób zwrócić uwagę gości naszych koncertów na bogactwo i różnorodność zasobów galerii i muzeów stolicy. Te spotkania ze sztuką będą swoistą opowieścią o obrazie, rzeźbie, gdzie główną rolę odegra nastrój stworzony przez wykonawców utworów muzycznych, oraz opis obiektu przygotowany i zaprezentowany przez historyka sztuki. Do współpracy zaprosiliśmy młodą historyczkę sztuki – Katarzynę Kucharską-Hornung. Od lat pracuje ona z osobami niepełnosprawnymi w warszawskich muzeach. Na potrzeby naszego projektu przygotowała audiodeskrypcję obiektów, które czynimy tematem koncertów. Dzięki temu wybrane przez nas dzieła sztuki mogą być zaprezentowane osobom niewidomym i słabowidzącym – szczególnym adresatom koncertów cyklu Sztuk Puk… Pragniemy mocno, aby jubileusz Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, pozostając świętem chóru i związanych z nim osób, stał się pretekstem do stałego podkreślania, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi odbiorcami wydarzeń kulturalnych. Chcemy wyrazić nasze przekonanie, że artysta społecznie zaangażowany to artysta odpowiedzialny. Stąd też udział Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego i wspierającej jego działania Fundacji Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, w których współuczestniczą zarówno osoby widzące jak i niewidzące.

Koncert inauguracyjny odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 5 października o godzinie 17.00.

 

Znów przyszło nam sławić Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniach 10-12 października odbyły się trzy koncerty z cyklu Mazowsze w Koronie, podczas których zaprezentowaliśmy wraz z zespołem Trebunie-Tutki wyjątkowe utwory zaaranżowane na chór i kapelę góralską. Wędrujący Festiwal, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć po raz kolejny ma to do siebie, że unikalna muzyka jest prezentowana w równie niezwykłych wnętrzach.

Piątek, 10 października 2014 roku, godzina 19.00, Góra Kalwaria, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (zabytek architektury z XVIII wieku),
Sobota, 11 października 2014 roku, godzina 17.00, Brzóza, Kościół p.w. Św. Bartłomieja  (zabytek architektury z połowy XIX wieku),
Niedziela, 12 października 2014 roku, godzina 18.30, Sokołów Podlaski, Konkatedra Niepokalanego Serca NMP.

 

plakatMWK2014Gora K   plakatMWK2014Brzoza   plakatMWK2014Sokolow P

Wystąpili:
Warszawski Chór Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy Gręziak
Trebunie-Tutki
Olaf Węgier - saksofony

Podkategorie